Bevara Badet

28 mars 2022

Hjälp oss att bevara badet!

I ett sekel har Saltsjöbadens Friluftsbad varit en självklar mötes- och rekreationsplats för saltsjöbadsbor, stockholmare samt turister från när och fjärran. Badet är en viktig del av det nöjes- och rekreationscentrum som K.A. Wallenberg i slutet av 1800-talet projekterade runt Hotellviken. En unik och alltjämt uppskattad anläggning på en vacker plats, samt en viktig del av Nackas identitet och attraktionskraft.

Föreningen, som äger badet, ansvarar för drift och underhåll. Badhusen är byggnads-minnesförklarade och därmed krävs att allt arbete för att bevara byggnaderna sker efter antikvariska regler. Senaste åren har omfattande och kostsamma renoveringar och investeringar utförts och detta har kraftigt belastat vår ekonomi trots att Länsstyrelsen givit vissa bidrag. Behov av renovering finns ständigt och i närtid måste ytterligare stora projekt genomföras. För dessa kan vi inte räkna med bidrag från Länsstyrelsen. Kommunen har flaggat för att vi ej kan påräkna ekonomiskt stöd.

Vi har även löpande driftskostnader. Vi har svårt att täcka alla behov på egen hand med de intäkter vi har. Dessa består av entréavgifter, medlemsavgifter och intäkter från vinter-bastu samt restaurangverksamhet.

Ett bra sätt att stödja är att BLI MEDLEM i föreningen; det kostar endast 250:-/år
Anmäl dig här ››

Ett annat sätt är att bidra med en DONATION så att badet kan finns kvar som en oas i Saltsjöbaden. Ni som bidrar med gåva, kommer att som tack, få berättigad uppmärksamhet.
Alla som bidrar kommer att omnämnas på vår hemsida.

  • Bidrar du med minst 3.000:- får du dessutom ett klippkort till badet.
  • Bidrar du med minst 10.000 får du dessutom ett säsongskort till badet.

Vi är tacksamma för allt ekonomiskt stöd vi kan få för den ideella verksamhet vi bedriver i syfte att bevara badet och en livaktig badkultur.

Välkommen att bada i sommar.

Mars 2022
Föreningen Saltsjöbadens Friluftsbad
Styrelsen