Kallelse årsmöte

12 april 2019

KALLELSE

Medlemmarna i Föreningen Saltsjöbadens Friluftsbad kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Söndagen 12 maj 2019 kl. 11.00

Välkomna till Herrbadet, Restaurangholmen

Innan mötet har vi vårstädning inför sommarsäsongen med start kl. 9.00.

Kaffe och bulle serveras kl. 10.30

För vår planering vänligen anmäl din medverkan till info@saltisbadet.se

Samtliga Årsmöteshandlingar finner du på vår hemsida www.saltisbadet.se senast den 30 april 2019. Har du inte tillgång till hemsidan kontakta någon i styrelsen.

Faktura på medlemsavgift sändes i separat mail, för att ha rösträtt på stämman måste medlemsavgiften vara betald innan mötet.

Om du får din Kallelse och faktura med post och i framtiden vill få den via e-mail ber vi dig meddela oss detta på info@saltisbadet.se.

Styrelsen