Info till alla medlemmar

5 maj 2021

VÄLKOMMEN TILL VÅRSTÄDNING PÅ BADET

Lördagen den 8 maj med start kl. 10.00
Torsdagen den 13 maj med start kl. 10.00.

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Saltsjöbadens Friluftsbad kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Torsdag den 13 maj 2021 kl. 14.00

 Välkomna till Herrbadet, Restaurangholmen

Samtliga årsmöteshandlingar finns under fliken Föreningen

För att ha rösträtt på stämman måste medlemsavgiften vara betald innan mötet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att hålla distans till varandra och avstå från att komma på mötet om vi känner oss sjuka.

Mötet kommer att hållas utomhus.

 

Styrelsen