Info till alla medlemmar

19 maj 2020

Årsmöte söndagen den 24 maj kl 14.00

Välkomna alla medlemmar, nya som gamla. Du som har betalt medlemsavgiften har även rätt att rösta.

Valberedningens förslag till ordförande: Peter Westin

Valberedningens förslag till nya ledamöter: Dag Di Meo, Magnus Jansson och Fredrik Roeck Hansen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att hålla distans till varandra och avstå från att komma på mötet om vi känner oss sjuka.

Mötet kommer att hållas utomhus.