Reparation av Dambadets stenkistor startar på måndag 11:e juli

07-jul-2016

Is, vind och vatten har gått hårt åt stenkistorna under Dambadet. Reparationer av den västra stenkistan (under bastun) startar på måndag 11:e juli. Arbetsområdet, där även ett mindre virkesupplag kommer att finnas, skärmas av med insynsskydd. De första dagarna kan medföra mycket oväsen, men sedan blir det tystare. Arbetet med denna stenkista beräknas ta 3-4 veckor.

 

Därefter startar arbetet med den östra stenkistan (under hopptornet). Detta arbete kommer att gå snabbare och beräknas ta ca 2 veckor. Under denna tid stängs torntrappan av och man får använda trappan vid ingången för att komma upp på det övre soldäcket. Öppningen mellan tornet och Dambadet avskärmas med insynsskydd.   

 

Dambadet kommer att hålla öppet som vanligt under byggnationerna.

 

Vi hoppas på allas förståelse för olägenheter under dessa nödvändiga arbeten. Vi vill ju att vårt fina Dambadhus skall leva länge än!