OBS!!! Reparation av Dambadet.

06-apr-2016

Is, vind och vatten har gått hårt åt stenkistorna under Dambadet och är nu i stort behov av reparation. Arbetet kommer att starta i början av juni. Vi kommer att göra allt för det ska gå så smidigt som möjligt under reparationerna. Detta är en nödvändigt om inte Dambadet ska falla ihop.