Info ang filminspelning på Saltisbadet 22, 23, 24 maj 2017

18-maj-2017

Kära badgäster, filminspelning är planerat enligt följande:

- 22 maj under eftermiddagen sker filminspelning nere på stranden (mellanbadet).

- 23 alt 24 maj någon under dagen sker filminspelning av herrbadet, badet kommer att filmas utifrån per båt.

 

Badet kommer dock att hållas öppet som vanligt, men aktiviteterna kan temporärt medföra vissa olägenheter för våra badgäster.

/Styrelsen Saltisbadet