Enkätsvar

30-sep-2014 Vi tackar för alla svar på enkäten vi fått in, närmare 100 stycken. Styrelsen kommer att använda resultat och kommentarer till fortsatta investeringar för förbättringar.