Dambastu på Herrbadet

06-apr-2016

P.g.a reparationerna av Dambadets stenkistor kommer dambastun hållas stängd under badsäsongen 2016. Damerna kommer dagligen ha en stående tid mellan kl.13.00-15.00 i bastun inne på Herrbadet.