Bussar ersätter Saltsjöbanan under sommaren

11-jun-2016

Bussar ersätter tågen på Saltsjöbanan under perioden 11 juni–21 augusti, på grund av arbeten längs hela banan.

Läs mer på https://sl.se/sv/find/?query=saltsj%C3%B6banan